- IVY cảm ơn tình cảm mà các bạn đã dành cho “Nhà Tư Vấn IVY” và gửi câu hỏi tư vấn trong tháng 3 vừa qua. Do số lượng câu hỏi gửi đến rất nhiều và nhà tư vấn IVY mong muốn trả lời hết tất cả những câu hỏi của các bạn, chính vì thế bài tổng kết phải lùi lại để kịp trả lời hàng trăm câu hỏi và chọn ra những câu hỏi hay nhất để tổng kết và trao giải.