QĐND - Ngày 8-2, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với người hưởng lương trong quân đội và mức hỗ trợ đối với cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng (CNVCQP) tại ngũ hy sinh, từ trần.

Thông tư xác định cụ thể phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất và mức hỗ trợ cụ thể đối với cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức lễ tang đối với quân nhân, CNVCQP tại ngũ hy sinh, từ trần.

Đối với chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất, thông tư xác định rõ điều kiện, mức trợ cấp và thủ tục giải quyết trợ cấp khó khăn. Theo đó, gia đình người hưởng lương đang phục vụ tại ngũ khi gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc gia đình phải di dời chỗ ở vì lý do nêu trên được trợ cấp 3.000.000 đồng/suất/lần; Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ (chồng), người nuôi dưỡng hợp pháp, vợ (chồng), con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp ốm đau từ một tháng trở lên hoặc phải điều trị một lần tại bệnh viện từ bảy ngày trở lên được trợ cấp 500.000 đồng/suất/lần; bản thân người hưởng lương bị ốm đau từ một tháng trở lên hoặc điều trị một lần tại bệnh viện từ bảy ngày trở lên được trợ cấp với mức 1.000.000 đồng/lần (đối với sĩ quan cấp tướng), 700.000 đồng/lần (đối với sĩ quan cấp tá) và 500.000 đồng/lần (đối với sĩ quan cấp úy). Người hưởng lương khác có cấp bậc quân hàm hoặc mức lương tương đương sĩ quan cấp nào, được trợ cấp bằng mức của sĩ quan cấp đó. Cùng với đó, thông tư cũng quy định: Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ (chồng), người nuôi dưỡng hợp pháp, vợ (chồng), con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp hy sinh hoặc từ trần được trợ cấp 1.000.000 đồng/trường hợp. Những người hưởng lương đang phục vụ tại ngũ được trợ cấp khó khăn đột xuất theo quy định tại thông tư này tối đa không quá hai lần trong một năm.

Mức hỗ trợ các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ tang đối với quân nhân, CNVCQP tại ngũ hy sinh, từ trần thông tư quy định cụ thể như sau: Đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức lễ tang được hỗ trợ mức 7.000.000 đồng; Sư đoàn, Bộ CHQS cấp tỉnh và đơn vị tương đương, mức hỗ trợ là 5.000.000 đồng; Trung đoàn, Ban CHQS huyện, quận và đơn vị tương đương, mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng. Trường hợp tổ chức tang lễ tại gia đình, không tổ chức theo nghi lễ quân đội thì cơ quan, đơn vị chủ trì lễ tang chịu trách nhiệm cấp tiền hỗ trợ theo quy định cho gia đình.

Cùng với những nội dung nói trên, thông tư của Bộ Quốc phòng còn xác định rõ nguồn kinh phí và trách nhiệm thi hành. Thông tư của Bộ Quốc phòng có hiệu lực thi hành sau 45 ngày từ ngày ký và thay thế Thông tư 13, ngày 8-2-2010 của Bộ Quốc phòng. Các chế độ quy định tại thông tư này được thực hiện từ ngày 1-1-2012.

LÊ LONG KHÁNH