KTĐT - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký quyết định số 42/2010/QĐ-UBND, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội. Quy chế này thay thế các Quyết định số 92/2003/QĐ-UB, 133/2003/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội; Quyết định số 902/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) và chính thức có hiệu lực từ ngày 10/9/2010.

Quy chế mới quy định, chỉ thành lập thôn mới (gồm cả việc chia, tách, sáp nhập, giải thể) khi tổ chức định canh, định cư, di dân giải phóng mặt bằng và khi thực hiện quy hoạch giãn dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Về quy mô thôn mới, Quy chế quy định: ở vùng đồng bằng phải có từ 150 hộ trở lên và ở vùng miền núi phải có từ 50 hộ trở lên. Tương tự, chỉ thành lập tổ dân phố mới khi tổ chức di dân GPMB và khi thực hiện quy hoạch giãn dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc tách tổ dân phố do đông dân, việc quản lý gặp nhiều khó khăn; Quy mô tổ dân phố mới phải từ 70 hộ trở lên. Quy chế cũng quy định rõ, thôn có dưới 1.500 người sẽ có Trưởng thôn và 1 Phó thôn; Thôn có trên 1.500 người thì cứ thêm 500 người được thêm 1 Phó thôn, nhưng tối đa không quá 3 Phó thôn. Tổ dân phố có dưới 1.000 người có Tổ trưởng và 1 Tổ phó; Tổ dân phố có trên 1.000 người thì cứ thêm 500 người được thêm 1 Tổ phó, nhưng tối đa không quá 3 Tổ phó. Quy định cũng nêu rõ, Thôn và Tổ dân phố không phải là một cấp hành chính và do chính quyền xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý. Trưởng thôn và Tổ trưởng dân phố do cử tri hoặc cử tri đại diện các hộ trong thôn, tổ dân phố trực tiếp bầu ra theo nhiệm kỳ và được Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định công nhận. Trưởng, Phó thôn; Tổ trưởng, tổ phó dân phố phải là người có hộ khẩu và cư trú thường xuyên, lâu dài ở thôn, tổ dân phố, đủ 21 tuổi trở lên, tốt nghiệp THCS trở lên; bản thân và gia đình gương mẫu về đạo đức, lối sống, được nhân dân tín nhiệm. Hội nghị thôn, tổ dân phố được tổ chức định kỳ 6 tháng một lần (trừ trường hợp bất thường) do Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố triệu tập và chủ trì. Hội nghị có quyền bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố khi có trên 50% số cử tri hoặc đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tham dự. Trưởng, Phó thôn; Tổ trưởng, tổ phó dân phố được hưởng tiền phụ cấp hàng tháng theo quy định của UBND TP, được học các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức. Hà Anh