Ngày 4-3, Bộ Y tế đã có quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi”. Theo đó, bệnh nhân sởi phải được cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở điều trị theo nguyên tắc cách ly đối với bệnh lây truyền qua đường hô hấp...