(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2009/NĐ-CP quy định hướng dẫn chi tiết việc thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã. Nghị định 73/2009 sẽ có hiệu lực từ ngày 25-10- 2009.

Nghị định quy định cụ thể về tiêu chuẩn tuyển chọn lực lượng Công an xã , biên chế khung, số lượng phó trưởng CA xã, CA viên, yêu cầu đào tạo, huấn luyện, trang phục, phù hiệu, chế độ, chính sách... Lực lượng Công an và dân phòng xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội tuần tra bảo vệ ANTT. Mỗi xã sẽ được bố trí 1 phó trưởng Công an xã; Xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, xã loại 1,loại 2 được bố trí không quá 2 phó trưởng Công an xã. Mỗi thôn, xóm, làng, ấp, bản... và đơn vị dân cư tương đương được bố trí 1 Công an viên. Nhưng đối với thôn, xóm, làng, ấp, bản... thuộc xã trọng điểm phức tạp về ANTT, xã loại 1, loại 2 được bố trí không quá 2 Công an viên. UNBD cấp huyện, UBND cấp xã phải có kế hoạch tuyển chọn, bố trí, sử dụng lực lượng Công an xã bảo đảm ổn định, lâu dài, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT, an toàn xã hội ở địa bàn. Việc tuyển chọ Công an xã phải đúng tiêu chuẩn của Nghị định này, và còn phải theo hướng dẫn của Bộ Công an. Công an xã được hưởng chế độ lương, phụ cấp theo quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn; được BHXH và BHYT; phụ cấp thâm niên; trợ cấp... Trưởng và Phó trưởng Công an xã được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tại Trung tâm, hoặc các trường Trung học CSND, hay Trung học CAND...