Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vừa chính thức ban hành Quyết định về Mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học.

>> Chùm ảnh: Quay lưng lên bảng để… học Yêu cầu tối thiểu đối với trường, điểm trường phải được đặt tại nơi yên tĩnh, cao ráo, thoáng mát, thuận tiện cho tất cả các học sinh đi học. Phải có nơi dành cho sinh hoạt toàn trường. Không có nhà ở, hàng quán trong khuôn viên trường. Phòng học ở tất cả các trường chính và điểm trường đều được xây dựng kiên cố (tường, sàn và mái), có đủ ánh sáng tự nhiên. Các trường và phòng học phải đảm bảo cho học sinh khuyết tật có thể đến học được. Trường và mỗi điểm trường phải có một bộ đồ dùng dạy học tối thiểu và tài liệu dạy học cho mỗi khối lớp. Riêng đối với học sinh dân tộc theo học ở trường và các điểm trường sẽ được cung cấp các tài liệu tăng cường tiếng Việt. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định tất cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên đều phải có trình độ đào tạo tối thiểu là THSP 9+3. Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng phải được đào tạo về nghiệp vụ quản lý trường học. Chất lượng giảng dạy, các dịch vụ và nguồn lực ở mỗi điểm trường cũng phải đạt tương đương như ở trường chính. Giáo viên ở những nơi có học sinh dân tộc thiểu số đủ năng lực dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc chưa biết tiếng Việt, dạy lớp ghép, dạy hòa nhập cho trẻ khuyết tật. Mức chất lượng tối thiểu cũng quy định, các trường phải dạy học sinh theo chương trình chuẩn 175 tuần. Trường phải thống kê tỷ lệ huy động học sinh đến trường vào đầu năm học, đặc biệt là số trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Việc thu chi trong trường cũng phải được công khai hóa. Quyết định này sẽ là tiêu chuẩn tối thiểu cần thiết để cung cấp giáo dục chất lượng thống nhất tại các trường tiểu học trong toàn quốc. (Theo TTXVN)