Mức giá mới được áp dụng trên các đoàn tàu khách Thống Nhất kể từ 0 giờ ngày 8-1-2012 đến hết ngày 13-2-2012 (tức từ ngày 15 tháng chạp đến hết ngày 22 tháng giêng âm lịch).

Tổng công ty ĐSVN vừa ban hành giá vé tàu khách Thống Nhất tết Nhâm Thìn 2012. Theo đó, Thời gian dùng làm căn cứ để bán vé là thời gian tàu chạy tại ga đi được ghi trên tấm vé của HK. Giá vé tàu tết được chia làm 5 giai đoạn với trị giá khác nhau. Giá vé ghế phụ, phí bảo hiểm HK, quy tròn giá vé, mức khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé áp dụng theo qui định hiện hành; riêng HK mua vé cá nhân đi tàu trong giai đoạn II (từ 0 giờ ngày 14-1-2012 đến hết ngày 21-1-2012, tức từ ngày 21 đến 28 tháng chạp âm lịch) đối với tàu số chẵn và trong giai đoạn IV (từ 0 giờ ngày 26-1-2012 đến hết ngày 6-2-1012, tức từ ngày 4 đến hết ngày 15 tháng giêng âm lịch) đối với tàu số lẻ, mức khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé là 30%. PVT