QĐND - Sáng 28-12, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu đã tổ chức lễ bàn giao Tổng công ty 319 (thuộc Quân khu 3) và Công ty TNHH một thành viên xây dựng Lũng Lô (thuộc Bộ tư lệnh Công binh) về Bộ Quốc phòng trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 3, Bộ tư lệnh Công binh. Thiếu tướng Phan Văn Giang, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì lễ bàn giao.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng công ty 319 được điều chuyển về Bộ bao gồm cả tổ chức, quân số, trang thiết bị, tài sản, đất đai, tài chính, Công tác đảng-Công tác chính trị và toàn bộ quyền, nghĩa vụ hiện tại Tổng công ty (sau khi tách và bàn giao lại Công ty TNHH một thành viên Duyên Hải là Công ty con của Tổng Công ty về Quân khu 3 quản lý). Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lũng Lô cũng được điều chuyển nguyên trạng về Bộ. Tổng công ty 319 hoạt động theo hình thức công ty mẹ-công ty con với 38 ngành nghề kinh doanh; gần 50 đầu mối, cơ quan, phòng, ban, đơn vị sản xuất, kinh doanh, công ty cổ phần, công ty con, công ty liên kết.

Hoàng Gia