Hội nghị bàn tròn về hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã được VCCI phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Viện Kinh tế Nhật Bản tổ chức tại Hà Nội.