- Trong những ngày cuối tháng 10/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 173,055,820 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 1

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 2

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 3

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 4

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 5

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 6

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 7

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 8

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 9

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 10

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 11

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 12

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 13

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 14

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 15

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 16

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 17

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 18

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 19

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 20

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 21

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 22

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 23

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 24

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 25

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 26

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 27

Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 28

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 29

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 30

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 31

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 32

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 33

Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan cuoi thang 10/2016 - Anh 34

Bạn đọc trực tiếp ủng hộ tại báo

Ban Bạn đọc