Trong 10 ngày đầu tháng 10/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 147.001.500 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 1

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 2

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 3

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 4

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 5

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 6

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 7

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 8

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 9

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 10

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 11

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 12

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 13

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 14

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 15

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 16

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 17

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 18

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 19

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 20

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 21

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 22

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 23

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 24

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 25

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 26

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 27

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 28

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 29

Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 30

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 31

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 32

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 33

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 34

Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

3. Bạn đọc ủng hộ trực tiếp tại VietNamNet

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 35

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay dau thang 10/2016 - Anh 36

Bạn đọc ủng hộ trực tiếp tai Báo VietNamNet

Ban Bạn đọc