Trong 10 ngày cuối tháng 09/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 198.021.555 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 1

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 2

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 3

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 4

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 5

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 6

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 7

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 8

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 9

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 10

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 11

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 12

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 13

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 14

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 15

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 16

Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 17

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 18

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 19

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 20

Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet.

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 21

Ban doc ung ho cac hoan canh kho khan 10 ngay cuoi thang 09/2016 - Anh 22

Danh sách bạn đọc ủng hộ trực tiếp tại VietNamNet

Ban Bạn đọc