Ngọc Lan, P5Q6:300.000đ; Vinh, Q6:300.000đ; Độc giả, Q10:350.000đ; Cô Vân, Biên Hòa:3.000.000đ; Trương Thị Vui, Lũy Bán Bích, Q Gò Vấp:500.000đ; Trần Văn Hậu, Q3:500.000đ; Nguyễn Tấn Seng, QPN:50.000đ; Bạn đọc, Q PN:873.850đ;