Khi đang cần Internet gấp mà bạn gặp phải những kiểu mật khẩu wifi như thế này bạn tính sao?

Ban da tung gap nhung mat khau wifi ba dao nhu the nay chua? - Anh 1

Đang cần mạng mà gặp cái này thì xin thề tôi bỏ tiền mua 3G còn hơn. Ảnh: I.T

Ban da tung gap nhung mat khau wifi ba dao nhu the nay chua? - Anh 2

Chẳng biết đúng sai thế nào nhưng có người còn rảnh rỗi đến mức giải phương trình trên để lấy mật khẩu này. Ảnh: I.T

Ban da tung gap nhung mat khau wifi ba dao nhu the nay chua? - Anh 3

Ban da tung gap nhung mat khau wifi ba dao nhu the nay chua? - Anh 4

Ai dám chắc khi đọc cái mật khẩu "một hai ba bốn năm sau bảy tám" mà không sai? Nguồn: OhayTV

Ban da tung gap nhung mat khau wifi ba dao nhu the nay chua? - Anh 5

"Bấm đại đi em" mà ra được pass thì cũng chịu thua. Ảnh: Afamily

Ban da tung gap nhung mat khau wifi ba dao nhu the nay chua? - Anh 6

Ban da tung gap nhung mat khau wifi ba dao nhu the nay chua? - Anh 7

Vào quán cà phê hóng mạng mà gọi nước rồi họ trả lời thế này thì có chết không? Ảnh: OhayTV

Ban da tung gap nhung mat khau wifi ba dao nhu the nay chua? - Anh 8

Nhà mất điện. Đang vội công việc nên mò ra quán café gần nhà dùng ké mạng. Mình ngọt ngào: “Em ơi, đọc giúp chị mật khẩu wifi với”. Nhân viên ngó ra, giọng tỉnh rụi: "Chờ tí rồi nói'. Tức sôi máu, nhưng lỡ gọi nước rồi, hổng lẽ bỏ đó đi quán khác? Ngồi đợi 10 phút vẫn thấy im im. Hỏi lại, ẻm vẫn: “Chờ tí rồi nói”. Sắp quạu đến nơi, bảo em gõ luôn giúp mình, thấy ghi: chotiroinoi. Ảnh: Afamily

Ban da tung gap nhung mat khau wifi ba dao nhu the nay chua? - Anh 9

Có ai từng chờ chủ quán đến để hỏi cái mật khẩu chưa? Ảnh: Afamily

Ban da tung gap nhung mat khau wifi ba dao nhu the nay chua? - Anh 10

Mật khẩu là "ghi ở trên bàn" có ai không soi xuống bàn tìm pass wifi không? Ảnh: Afamily