Ngày 3.1, Ban CĐQP tổ chức hội nghị tổng kết công tác CĐ toàn quân năm 2011 và triển khai kế hoạch công tác CĐ 2012. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Nguyễn Hòa Bình.

Hội nghị khẳng định: Năm 2011, công tác CĐ trong toàn quân đã thực hiện tốt Chỉ thị 752/CT của Tổng cục Chính trị về xây dựng CĐCS vững mạnh, làm tốt công tác tuyên truyền vận động phát triển tổ chức CĐ và đoàn viên. Kết quả, năm 2011 đã có 848/892 CĐCS đạt vững mạnh (chiếm 95%), trong đó số CĐCS vững mạnh xuất sắc chiếm 402 (46%) và không có CĐCS yếu kém.

Nhân dip này, Tổng LĐLĐVN tặng cờ thi đua cho 15 tập thể và bằng khen cho 13 tập thể, 34 cá nhân. Tổng cục Chính trị tặng 32 cờ cho tập thể, bằng khen cho 110 tập thể và 253 cá nhân, bằng khen về thi CBCĐ giỏi cho 18 tập thể và 46 cá nhân...

T.H