Chiều 13-4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý và Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Đăng Đào đã ký kết thỏa thuận phối hợp thực hiện bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin, đối với hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của thành phố, nâng cao hiệu quả ứng dụng, xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh.

UBND TP Hà Nội và Ban Cơ yếu Chính phủ thống nhất tập trung phối hợp trong 3 nội dung chính, gồm: Bảo mật dữ liệu và kênh truyền; xác thực; giám sát an toàn thông tin. Về bảo mật dữ liệu và kênh truyền, cùng với việc triển khai giải pháp bảo mật cho Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nội, hai cơ quan sẽ triển khai giải pháp bảo mật kênh truyền mạng diện rộng (WAN) của thành phố, đồng thời bảo mật cho các thiết bị đầu cuối...

Với nội dung xác thực, hai cơ quan phối hợp triển khai chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước thuộc TP Hà Nội. Về nội dung giám sát an toàn thông tin, hai bên phối hợp giám sát an toàn mạng đối với hạ tầng CNTT gồm mạng WAN, trung tâm dữ liệu…; giám sát an toàn đối với ứng dụng CNTT trọng yếu như Cổng giao tiếp điện tử thành phố, ứng dụng dùng chung thành phố…; đồng thời đánh giá an ninh, an toàn bảo mật cho các hệ thống CNTT theo định kỳ...

Việt Nga