Tổ lái quê em, chuyện tình dầu ăn, mùa Đông này đã hết FA... là những hình ảnh khôi hài chỉ có thể khiến bạn 'rách miệng' thôi.

Ban co tin vao mat minh nhung gi trong thay khong? - Anh 1

Mùa Đông này đã hết FA.

Ban co tin vao mat minh nhung gi trong thay khong? - Anh 2

Các đồng chí sẵn sàng.

Ban co tin vao mat minh nhung gi trong thay khong? - Anh 3

Chú cún tài năng.

Ban co tin vao mat minh nhung gi trong thay khong? - Anh 4

Làm tóc trước khi ra đường.

Ban co tin vao mat minh nhung gi trong thay khong? - Anh 5

Nhẫn có giá trị cực lớn.

Ban co tin vao mat minh nhung gi trong thay khong? - Anh 6

Tự kỷ level max.

Ban co tin vao mat minh nhung gi trong thay khong? - Anh 7

Chú cho anh châm điếu thuốc.

Ban co tin vao mat minh nhung gi trong thay khong? - Anh 8

Em không muốn tắm đâu.

Ban co tin vao mat minh nhung gi trong thay khong? - Anh 9

Cây thông cực độc.

Ban co tin vao mat minh nhung gi trong thay khong? - Anh 10

Ăn hình không các bác?