Chu đáo, vui vẻ, hấp dẫn, tự tin - 4 ưu điểm này tạo thành người con trai ưu việt. Có lẽ bạn cảm thấy mẫu người này quá khó tìm, nhưng biết đâu bạn sẽ có may mắn tìm được thì sao ^^.

Ban co may man lay duoc nguoi con trai uu viet - Anh 1

1. Ngày gió lớn, tuyết lớn và mưa lớn, bạn thích cái nào nhất?

Gió lớn

Tuyết lớn

Mưa lớn

Maruko (theoSohu)