Không chỉ giúp giải tỏa nỗi buồn, hoặc vui... khóc lóc còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cho bạn. Video trên đây sẽ cho bạn câu trả lời về những lợi ích của việc khóc nhé!

Theo HealthPlus