Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải bán, chuyển nhượng, cho thuê... bất động sản qua sàn, trừ các dự án nhà ở xã hội. Các thông tin liên quan đến bất động sản như loại nhà, đất, vị trí, chất lượng, tình trạng pháp lý... cũng phải được công khai tại sàn để người mua biết, chọn lựa.Chi tiết...