Ngày 27-8, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về tình hình quán triệt thực hiện Kết luận số 92 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Quốc hội đã tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động tư pháp, sửa đổi bổ sung nhiều quy định của pháp luật về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp, thi hành án, luật sư, công chứng, giám định tư pháp theo đúng chủ trương, định hướng lớn nêu trong Chiến lược Cải cách tư pháp của Đảng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cải cách tư pháp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận ý kiến của các đại biểu và đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu hoàn thiện báo cáo của Đảng đoàn Quốc hội để có định hướng chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, khi thể chế hóa các quy định pháp luật cần chỉ rõ vai trò độc lập của các cơ quan tư pháp trong hoạt động tố tụng, thực hiện quyền tư pháp, nhưng phải có sự kiểm soát chặt chẽ lẫn nhau. Đặc biệt, nâng cao hơn công tác giám sát của các cơ quan dân cử.

Hoan nghênh Quốc hội đã quán triệt chủ trương của Đảng và thực thi có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp từ khâu xây dựng luật, giám sát, chất vấn hoạt động của các cơ quan tư pháp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của Kết luận số 92 của Bộ Chính trị là cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020.

Chủ tịch nước đề nghị trên cơ sở Hiến pháp mới cần nâng cao chức năng giám sát của Quốc hội đối với hoạt động tư pháp; có chế tài xử lý khi phát hiện ra vấn đề.

Tán thành với định hướng của Đảng đoàn Quốc hội trong triển khai chiến lược cải cách tư pháp, Chủ tịch nước cho rằng cần quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước và thực tiễn để quá trình luật hóa thực sự đi vào cuộc sống. Đề cập những ý kiến khác về cần làm rõ quyền tư pháp và sự kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan tư pháp..., Chủ tịch nước khẳng định chủ trương được ghi nhận trong Hiến pháp và Kết luận số 92 là đúng đắn, đề nghị cần sớm nghiên cứu, làm rõ nội hàm để thống nhất và thể chế hóa ngay trong luật tổ chức các cơ quan chức năng khối tư pháp và luật chuyên ngành có liên quan đến tư pháp sắp tới, tạo nền tảng cho công tác cải cách tư pháp có bước tiến mới trong thời gian tới.

TTXVN