Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 giúp các cán bộ chủ chốt của TTXVN nắm vững nội dung cơ bản Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII đã bàn và quyết định.

Ban Chap hanh Dang bo TTXVN thong bao ket qua Hoi nghi Trung uong 4 - Anh 1

Ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 28/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới các cán bộ chủ chốt, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN chủ trì hội nghị.

Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), ông Nguyễn Đức Lợi nêu rõ tại hội nghị lần này, các Ủy viên Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các Báo cáo và Đề án.

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận: Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện" tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ông Nguyễn Đức Lợi đã tập trung giới thiệu mục tiêu, quan điểm, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; những chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và chủ trương, chính sách lớn thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Hội nghị giúp các cán bộ chủ chốt của TTXVN nắm vững nội dung cơ bản Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn và quyết định tại Hội nghị lần thứ 4; trên cơ sở đó, chỉ đạo, tổ chức triển khai tuyên truyền sâu rộng hơn trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đưa Nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XII đến các tỉnh ủy viên, lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị các đại biểu nhận thức sâu sắc, thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến," “tự chuyển hóa,” khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng...

Nêu rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và chủ trương, chính sách lớn của Đảng trong triển khai thực hiện nội dung những vấn đề trên, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu các đại biểu quán triệt sâu sắc kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo vào thực tế cơ quan, đơn vị, nhất là xác định rõ những nhiệm vụ, việc làm ngay trước mắt, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị đã thông báo tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, với mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong triển khai thực hiện; phổ biến một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và nhiều nội dung quan trọng khác.../.