Với thủ đoạn cần tìm người đi làm cấp dưỡng cho công trường xây dựng với mức lương cao, Bùi Văn Hưng cùng đồng bọn đã dụ dỗ hai cô cháu gái của mẹ nuôi Hưng ở Hòa Bình xuống Bắc Ninh rồi bán họ sang Trung Quốc.