Thanh tra vào lớp 10A để kiểm tra chất lượng của học trò về môn lịch sử. Ông chỉ một học sinh đang nói chuyện và hỏi:

- Em có biết Lê Lợi không?

Cậu học sinh suy nghĩ rồi đáp:

- Dạ, em không biết ạ. Bạn ấy không học lớp em.