Mình đính chính số điện thoại: Để lại 1 cặp vé VIP cho ai có nhu cầu, số ĐT liên hệ: 012 5215 6618 Có mỗi 1 cặp mà lại có việc đột xuất không đi được, giá có thể thỏa thuận nhé. Xin cảm ơn!

Mình có 2 vé xem chương trình Backstreet Boys ngày 26/3 tới tại Hà Nội nhưng khong đi xem được. Cụ thể: Vé VIP, khán đài MS (mặt sân), tầng C, cửa 8, hàng ghế 8, số ghế 134 và 136 (đây là vị trí sát sân khấu rất đẹp ạ) Mình bán 1,5 triệu 1 cái. Liên hệ: 090.419.6268. Hoặc 097.876.4179 Mình đính chính số điện thoại: Để lại 1 cặp vé VIP cho ai có nhu cầu, số ĐT liên hệ: 012 5215 6618 Có mỗi 1 cặp mà lại có việc đột xuất không đi được, giá có thể thỏa thuận nhé. Xin cảm ơn!