Lượt đi V-League khép lại với nhiều dấu hỏi, trong đó có bài toán về con người ở nhiều lĩnh vực.