Hãy thử tài với bài toán cắt bánh nổi tiếng tưởng dễ mà khó của ảo thuật gia Martin Gardner.

Bai toan cat banh cua ao thuat gia - Anh 1

Bài toán cắt bánh của Martin Gardner.

Với một nhát cắt, bạn có thể chia một chiếc bánh thành hai phần. Cắt thêm một nhát nữa, chiếc bánh sẽ được chia thành 4 phần. Đến nhát cắt thứ ba, bạn có thể chia chiếc bánh thành tối đa 7 phần. Vậy với 6 nhát cắt, bạn có thể chia chiếc bánh thành tối đa bao nhiêu phần?

VnExpress