Sau lễ ra mắt, Neymar đã có bài trả lời phỏng vấn đầu tiên trên sân Parc des Princes, Neymar cho biết anh tới đây PSG để tìm kiếm những thử thách mới và muốn cùng với PSG viết nên lịch sử.

Sau lễ ra mắt, Neymar đã có bài trả lời phỏng vấn đầu tiên trên sân Parc des Princes, Neymar cho biết anh tới đây PSG để tìm kiếm những thử thách mới và muốn cùng với PSG viết nên lịch sử.

Văn Thắng