ND - Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được Đảng bộ huyện Tuy Phong (Bình Thuận) xác định là một trong những nhiệm vụ cũng là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh.

Cuộc vận động được triển khai tại mỗi cơ quan, đơn vị đã đề cao và thực hiện có hiệu quả tính trung thực trong công tác, ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Thấm nhuần quan điểm phục vụ theo tấm gương của Bác, thái độ của cán bộ, đảng viên khi tiếp xúc, ứng xử với người dân đến liên hệ công tác được thay đổi rõ rệt. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến cùng nhiều phong cách phục vụ mới đã xuất hiện, như Công an huyện đã tăng thời lượng giải quyết công việc liên quan hộ tịch, hộ khẩu từ ba ngày lên năm ngày/ tuần, thực hiện giải quyết thủ tục tại chỗ, hướng dẫn cụ thể bổ sung một lần người dân không phải chờ đợi đi lại nhiều lần. Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Tuy Phong sau khi xây xong trụ sở không tổ chức khánh thành để tránh lãng phí. Công ty cổ phần điện nông thôn đã cải tiến kỹ thuật hạn chế phụ tải trên đường dây, tiết kiệm được 139.570 kW điện (bằng 76 triệu đồng). Hội Liên hiệp phụ nữ huyện có mô hình tiết kiệm, giúp đỡ chị em nữ có hoàn cảnh khó khăn như "Hũ gạo tình thương" (Phong Phú), "Ống tre xanh" (Phước Thể), "Nuôi heo đất" (Liên Hương, Phan Rí Cửa); Khu phố 8 (Liên Hương) đã vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng đóng góp xây dựng nhà cho người nghèo. Nhiều gương cá nhân với việc làm tốt đã để lại trong quần chúng niềm tin yêu. Đồng chí Nguyễn Công Hách, Lê Thọ, Hồ Phi Lạc ở Công an huyện đã nêu tấm gương không nhận hối lộ. Anh Nguyễn Yên Sơn mang trả của rơi nhặt được cho người bị mất. Chị Bùi Thị Hoa, thủ quỹ Ban quản lý Rừng Phòng hộ Tuy Phong giao trả lại chín triệu đồng tiền thừa cho ngân hàng. Các anh: Lê Văn Tự, Bùi Viết Trí đã từ chối nhận hối lộ của các đối tượng phá rừng ở vùng giáp ranh Đức Trọng- Lâm Đồng, kiên quyết xử lý đối tượng vi phạm. Đặc biệt là anh Nguyễn Trường Sa, cán bộ Hội Cựu chiến binh huyện đã dũng cảm cứu hai cháu bé bị trượt xuống ao sâu sau đợt lũ vừa qua. Hành động dũng cảm của anh đã để lại trong lòng người dân ở địa phương và cán bộ, đảng viên huyện Tuy Phong bao niềm cảm phục. Thực tế ở Tuy Phong cho thấy, ở cơ quan, đơn vị, lĩnh vực nào có cán bộ, đảng viên gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức của Bác thì ở đó Cuộc vận động có sức lan tỏa, thu được hiệu quả. Bên cạnh đó, ở một số lĩnh vực, cơ quan, đơn vị chất lượng Cuộc vận động có mặt chưa đạt yêu cầu đề ra. Cơ bản do nhận thức của cán bộ chủ chốt hạn chế, tính gương mẫu chưa cao. Về hình thức triển khai còn đơn điệu, chưa đi vào chiều sâu. Một số cơ sở đảng thực hiện còn chậm, có biểu hiện "làm lướt", nhất là việc rà soát, bổ sung chương trình hành động, đăng ký nội dung và mức độ cần chuyển biến trong năm. Nhiều đơn vị xây dựng quy định thực hiện Cuộc vận động cùng việc kiểm tra, bổ sung nội dung rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức làm còn chiếu lệ. Một số nơi chưa gắn việc xây dựng chương trình hành động hoặc đề ra tiêu chí "xây, chống" với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình. Chất lượng các bài viết thu hoạch của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao, chưa thể hiện sự trăn trở, suy tư trước những vấn đề cuộc sống, nhiệm vụ công tác đặt ra, để có cách làm sáng tạo và giải pháp tháo gỡ khó khăn. Hiện nay Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở Tuy Phong cần tập trung triển khai đồng bộ và mạnh mẽ hơn... Với phương châm "nói ít, làm nhiều", toàn huyện đã phát động phong trào thực hiện hai nội dung lớn là Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống, sửa đổi lối làm việc. Để đạt được các mục tiêu trên, thiết nghĩ giải pháp "nêu gương để thuyết phục" của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu sẽ là một giải pháp có tính định hướng cao trong đời sống xã hội. Ngọc Hà (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tuy Phong)