Thật khó để so sánh Champions League hay UEFA Cup khắc nghiệt hơn, thế nên, những gì xảy ra với Sevilla và Valencia gần đây được coi như một bài học không mới vốn đã khiến cho một số đội bóng đồng hương của họ như khốn đốn.