Lời ca rất cảm động "... ở nơi đây - bao ánh mắt bao tấm lòng, vì người bệnh yêu thương...". Hát xong anh đưa cho tôi và cười nói bâng quơ: "Có khi đây là bài hát cuối cùng của tao".