LTS - Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, thiết thực góp phần thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI): "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Báo Nhân Dân phối hợp Công ty cổ phần PVI (thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) tiếp tục phát động cuộc thi viết về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2013.

Bài dự thi viết ngắn gọn, súc tích (dung lượng từ 1.000 đến 2.000 từ), phải có ảnh kèm theo, được đánh máy hoặc viết tay, không sao chụp, chưa đăng trên các báo và tạp chí. Bài dự thi chỉ gửi về một trong những ấn phẩm:

Nhân Dân hằng ngày (Ban Xây dựng Đảng, Email: xaydungdangÚgmail.com. Fax: 04.39381873); Nhân Dân cuối tuần (Ban Nhân Dân cuối tuần, Email: nhandancuoituanÚnhandan.org.vn); Nhân Dân điện tử (Ban Nhân dân điện tử, Email: nhandandientúUnhandan.org.vn); Thời Nay (Ban Thời Nay, Email: thoinaýUnhandan.org.vn); 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Từ số báo hôm nay, chúng tôi lựa chọn, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài dự thi mà Ban Tổ chức vừa nhận.