Bảo hiểm xã hội VN vừa ban hành Quyết định 919 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01, Quyết định 1399, Quyết định 488.

Theo đó, bãi bỏ 11 loại giấy tờ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sau: đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản; giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận; giấy xác nhận đang đi học của nhà trường; giấy đề nghị tạm ứng mai táng phí; quyết định cấp có thẩm quyền cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài; giấy ủy quyền nộp hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; giấy đề nghị xác nhận chữ ký; danh sách xác nhận người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản ATM; giấy xác nhận người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng qua ATM. Quyết định 919 có hiệu lực từ ngày 1.10.2015.

Hồng Sương