Hàng chục chiếc sọ người bằng pha lê đã được tìm thấy tại nhiều nơi trên thế giới trong thế kỷ XX vừa qua. Nó khiến giới khoa học và nghiên cứu lịch sử hết sức đau đầu với hy vọng tìm ra những lý giải cho các bí ẩn liên quan những chiếc sọ kỳ lạ này.