(HNM) - 2007-2008 được Bộ GD-ĐT xác định là năm học đầu tiên thực hiện “Nói không với đào tạo không theo nhu cầu xã hội (NCXH)”. Nếu nhìn dưới quan điểm thị trường, một sản phẩm khi đưa ra xã hội không được đánh giá cao, nhưng ít có sự lựa chọn nào khác trong mặt bằng chung ấy thì cần phải có sự điều chỉnh kịp thời