(PL&XH) Trong danh mục các loại giấy tờ về tạo lập nhà ở, đất ở làm cơ sở pháp lý để cấp giấy chứng nhận, UBND TP.HCM qui định gồm cả: Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành để đưa vào sử dụng...,

“Cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền trong sạch vững mạnh” – danh hiệu này nghe có vẻ “lạ” bởi do UBND tỉnh Hải Dương ban hành theo Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND để xét chọn với các cơ quan hành chính, chính quyền trong tỉnh này. Tuy nhiên, đối chiếu với Luật Thi đua khen thưởng và các nghị định liên quan, Cục Kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật (Cục Kiểm tra VB, Bộ Tư pháp) thấy không có qui định nào về danh hiệu và tiêu chuẩn cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, mà chỉ có các danh hiệu như “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”, “Đơn vị quyết thắng”. Khẳng định việc “đẻ” ra danh hiệu trên là không có cơ sở, trái luật và thông báo nhắc nhở từ ngày 24-4-2009, nhưng đến nay, Cục Kiểm tra VB vẫn chưa rõ UBND tỉnh Hải Dương xử lý văn bản nói trên thế nào? Lái xe phải có thâm niên 3 năm? Mặc dù Luật Giao thông đường bộ và Nghị định 110/2006/NĐ-CP về kinh doanh vận tải bằng ô tô không đề cập gì đến tiêu chuẩn của người lái xe ô tô vận tải hành khách là phải có “thâm niên lái xe (tính từ ngày được cấp giấy phép) từ 3 năm trở lên” nhưng lại được UBND tỉnh Nghệ An qui định “thêm” tại Quyết định 07/2008/QĐ-UBND ban hành qui định về quản lý hoạt động lái xe ô tô chở khách từ 10 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn tỉnh này. Ông Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra VB cho biết, nếu các Bộ và địa phương đã được đôn đốc lần nữa mà vẫn không tự kiểm tra, xử lý theo qui định thì Cục Kiểm tra VB sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Chính phủ xem xét, xử lý theo luật. Cũng tại Quyết định số 07 này, UBND tỉnh Nghệ An còn qui định người lái xe ô tô vận tải hành khách phải “xét nghiệm HIV khi cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe vận tải hành khách”. Theo Luật Phòng chống HIV/AIDS thì “cấm bắt buộc xét nghiệm HIV” và “xét nghiệm HIV bắt buộc đối với trường hợp có trưng cầu giám định tư pháp hoặc quyết định của CQĐT, TAND hoặc VKSND”. Ngoài ra, danh mục ngành nghề phải xét nghiệm HIV trước khi tuyển dụng chỉ gồm: Thành viên tổ lái theo qui định tại Điều 72 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và nghề đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng”. Sai phạm này đã được Cục Kiểm tra VB nhắc nhở từ ngày 10-6-2009, nhưng đến nay UBND tỉnh Nghệ An vẫn “làm thinh”! Mở rộng điều kiện được cấp “sổ đỏ”, “sổ hồng”? Ngày 30-3-2007, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND, qui định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TP Hồ Chí Minh. Trong danh mục các loại giấy tờ về tạo lập nhà ở, đất ở làm cơ sở pháp lý để cấp giấy chứng nhận, UBND TP.HCM qui định gồm cả: Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành để đưa vào sử dụng..., Biên bản nghiệm thu hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bàn giao cho UBND quận, huyện hoặc Sở Giao thông Công chính quản lý để đưa vào sử dụng theo đúng qui định của pháp luật về xây dựng. Nhưng, đối chiếu với các loại giấy tờ làm cơ sở để cấp Giấy chứng nhận theo Luật Đất đai và các Nghị định 90/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Nghị định 88/2009/NĐ-CP về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, đều không qui định các loại giấy tờ nói trên! Dùng công văn để ban hành qui phạm! Ngày 26-3-2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 03/BXD-PTĐT, trả lời cho Cty TNHH Gamuda Land Việt Nam về khu đô thị mới C2 - dự án đối ứng của dự án BT xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội). Tuy nhiên, cách đưa ra thông tin tại công văn này thì các doanh nghiệp xây dựng nói chung đều có thể áp dụng như một qui định mang tính qui phạm phổ biến, mà đúng ra phải qui định trong một VBQPPL của Bộ. Ví dụ, Công văn 03 hướng dẫn: “Thời điểm đầu tiên của chủ đầu tư được phép huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở trong khu đô thị mới nêu trên thông qua hợp đồng giữa bên bán và bên mua là sau khi dự án đã được UBND TP Hà Nội cho phép đầu tư và chủ đầu tư đã GPMB, bắt đầu triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo giai đoạn đầu tư được xác định trong quyết định cho phép đầu tư. Việc huy động vốn chỉ được phép khi thiết kế nhà ở đã được phê duyệt và Cty chứng minh được khả năng tài chính để đầu tư xây dựng dự án theo qui định và thực hiện khởi công công trình”. Công văn 03 dẫn Thông tư 04/2006/TT-BXD làm căn cứ nhưng Thông tư này lại “vênh” với Luật Nhà ở. Luật Nhà ở qui định “Trường hợp chủ đầu tư huy động vốn từ tiền ứng trước của người có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở thì chỉ được áp dụng trong trường hợp thiết kế nhà ở đã được phê duyệt và đã xây dựng xong phần móng” nhưng Thông tư 04 cho phép chủ đầu tư “đã GPMB và bắt đầu triển khai xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo giai đoạn đầu tư” sớm hơn thời điểm “đã xây dựng xong phần móng”... Cũng với nội dung tương tự, trả lời cho Cty TNHH Capitaland Hoàng Thành, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 02/BXD-PTĐT. Cục Kiểm tra VB đã yêu cầu Bộ Xây dựng tự kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền nhưng mấy tháng đã trôi qua mà Bộ này vẫn chưa “hồi âm”. Phương Thảo