(HNMO)-Nhà chức trách Iraq đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại Baghdad, sau khi Giáo sĩ Shiite Moqtada Sadr yêu cầu các tay súng nổi dậy ngừng bạo lực trên khắp đất nước.