Cuối cùng, fan Hà Nội cũng có cơ hội diện kiến thần tượng chứ không cần náo nức chờ đợi thông tin từ đầu cầu TP.HCM.