Sau khi kết thúc khóa học thạc sĩ, bốn nữ học viên Tây Ban Nha đã quyết định sang Việt Nam học phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu.