NDĐT - Quốc hội sáng nay 30-10 thảo luận tại hội trường về dự án Luật Khám, chữa bệnh. Đa số ý kiến tán thành việc cho phép cán bộ, công chức, viên chức được mở phòng khám tư, nhưng không được lập bệnh viên tư nhân.

Cho mở phòng khám tư để giữ chất xám Về vấn đề cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) hành nghề y tế tư nhân, có hai loại ý kiến khác nhau. Thứ nhất là cho phép CBCCVC làm việc ngoài giờ, nhưng không được thành lập, tham gia thành lập, tham gia quản lý điều hành đối với tất cả các loại phòng khám tư nhân. Loại ý kiến thứ hai là cho phép mở phòng khám, nhưng không được thành lập, tham gia thành lập và quản lý bệnh viện tư nhân. UBTVQH nghiêng về phía đa số cho rằng, trong tình trạng còn thiếu nhân lực ở các bệnh viện hiện nay, quy định theo loại ý kiến thứ nhất là chưa phù hợp, có thể dẫn tới “chảy máu chất xám” từ bệnh viện công sang phòng khám tư. Trong khi, loại ý kiến thứ hai phù hợp với quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và Luật cán bộ, công chức là “chỉ cấm cán bộ y tế tham gia thành lập và quản lý điều hành bệnh viện tư nhân”. Quy định này tạo điều kiện để tiếp tục sử dụng trình độ chuyên môn, chất xám của cán bộ y tế, nhất là trong tình trạng còn thiếu nhân lực ở các bệnh viện hiện nay. Tuy nhiên theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Tiến (Hà Tĩnh), Nhà nước cần sớm có chế độ đãi ngộ về tiền lương đối với cán bộ ngành y để giữ chân họ, và thu hút sinh viên vào ngành. Bà Kim Tiến lý giải, sinh viên ngành y phải học tới 6 năm nhưng cũng nhận mức lương khởi điểm như những sinh viên ngành khác chỉ phải học 4 năm. Trong khi, chi phí học ngành y cũng hết sức tốn kém, điều này có thể không thu hút được sinh viên vào học. Cấp chứng chỉ nghề một lần để tiết kiệm Về việc cấp chứng chỉ hành nghề, đại biểu Kim Tiến cho rằng quy định cấp chứng chỉ hành nghề 1 lần là không phù hợp với ngành y vì đây là ngành đòi hỏi học cả đời. Tuy nhiên, UBTVQH lại cho rằng, quy định này có ưu điểm là đơn giản, bớt tốn kém, thuận lợi cho cả cơ quan quản lý nhà nước, cũng như người hành nghề, hạn chế thủ tục xin cho, phù hợp với điều kiện của cơ quan quản lý nhà nước, xu thế cải cách hành chính và tăng cường quản lý nhà nước về KCB qua hoạt động thanh tra, kiểm tra. Về thẩm quyền cấp chứng chỉ và giá trị của chứng chỉ hành nghề còn nhiều loại ý kiến khác nhau. Trong khi UBTVQH đồng tình với ý kiến đề nghị “Bộ trưởng Y tế cấp chứng chỉ hành nghề cho cán bộ y tế ở cơ sở y tế do Bộ Y tế quản lý và cá nhân người nước ngoài hành nghề KCB tại Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề cho cán bộ y tế thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế và chứng chỉ có giá trị toàn quốc”. UBTVQH cho rằng, vì thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề là vấn đề quan trọng phải được quy định cụ thể trong Luật. Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã bổ sung và làm rõ trách nhiệm của Bộ Y tế, đó là quản lý thống nhất việc cấp mới, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề và giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Cấp phép bình đẳng công - tư UBTVQH cũng cho rằng, việc cấp giấy phép hoạt động cho cả cơ sở KCB của Nhà nước và tư nhân là bảo đảm sự bình đẳng giữa cơ sở KCB của Nhà nước với cơ sở KCB tư nhân. Đồng thời, việc cấp giấy phép hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng của các cơ sở KCB, bởi vì cơ sở KCB muốn được cấp giấy phép hoạt động phải có đầy đủ tiêu chuẩn về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiêu chuẩn về chuyên môn, kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Về thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB: Một số ý kiến đề nghị cần xem xét lại việc quy định lấy mốc 100 giường bệnh trở lên đối với bệnh viện tư nhân làm mốc cho thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ trưởng Bộ Y tế. UBTVQH thấy rằng, dự thảo Luật đã giao thẩm quyền cho Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động cho bệnh viện tuyến tỉnh và thực tế một số bệnh viện tỉnh có cỡ hàng ngàn giường bệnh nên việc quy định Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động cho bệnh viện tư nhân từ 100 giường trở lên là chưa hợp lý. Vì vậy, UBTVQH đã tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội theo hướng giao thẩm quyền cho Bộ Y tế cấp giấy phép đối với bệnh viện thuộc Bộ Y tế, bệnh viện thuộc các bộ, ngành và các bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài; Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở KCB trên địa bàn quản lý. Cấm kê đơn vụ lợi Nhiều đại biểu cũng đề nghị bổ sung nội dung để các quy định về y đức đậm nét hơn. Tiếp thu ý kiến trên, UBTVQH đã bổ sung một số quy định cụ thể về y đức. Đó là “Tận tâm trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh” và “ Không được kê đơn, chỉ định sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì mục đích trục lợi ".