Sáng 14/10, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị Tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC) năm 2012 - 2016.

Bac Ninh: Tong ket 4 nam thi hanh Luat KN, Luat TC - Anh 1

Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

KN, TC còn... phức tạp

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết: 4 năm thi hành Luật KN, Luật TC, công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC đã góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội và giữ vững sự ổn định chính trị. Tuy nhiên, tình hình KN, TC vẫn diễn biến phức tạp và bức xúc ở một số địa phương; có lúc, có nơi đặc biệt phức tạp, gay gắt, nhất là thời điểm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng.

"Nội dung các vụ việc KN liên quan chủ yếu đến lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai. Nội dung đơn TC chủ yếu là TC cán bộ, công chức làm sai chính sách, tiêu cực trong quản lý đất đai, không xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật; TC chính quyền địa phương (chủ yếu là cấp xã) mất dân chủ, lợi dụng chức quyền để tham nhũng. Đơn TC nặc danh, mạo danh ở một số nơi có tỷ lệ khá lớn. Tình hình TC gay gắt, phức tạp thường xảy ra tại các thời điểm trước bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại hội Đảng các cấp hoặc liên quan đến việc bổ nhiệm cán bộ", ông Vinh thông tin.

Về kết quả giải quyết KN, ông Vinh cho biết, tổng số đơn KN tiếp nhận 4 năm là 1.357 đơn, trong đó, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 435 đơn; đã giải quyết 407 đơn, đạt tỷ lệ 93%. Kiến nghị xử lý thu hồi cho Nhà nước hơn 2,7 tỷ đồng; trả lại cho công dân 35 triệu đồng; kiến nghị xử lý về hành chính 8 người.

4 năm, các cấp chính quyền cũng đã tiếp nhận 1.610 đơn TC, thuộc thẩm quyền giải quyết 436 đơn; đã giải quyết 410 đơn, đạt tỷ lệ 94 %. Kiến nghị xử lý thu hồi cho Nhà nước về tiền hơn 4 tỷ đồng, về đất 1.200m2; trả lại cho công dân 23 triệu đồng; xử lý hành chính 46 người; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc.

Bac Ninh: Tong ket 4 nam thi hanh Luat KN, Luat TC - Anh 2

Ông Nguyễn Văn Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh: 4 năm thi hành Luật KN, Luật TC, công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC đã góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội và giữ vững sự ổn định chính trị. Ảnh: PV

Nhiều vướng mắc khi thực hiện Luật

Chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật KN, Luật TC, nhiều đại biểu tham luận tại hội nghị đều khẳng định, Luật còn nhiều vướng mắc cần phải xem xét, điều chỉnh.

Quy định trong Luật KN, chủ thể việc thực hiện quyền KN còn chưa thống nhất; bất cập về thời hiệu KN, khởi kiện; chưa phân biệt rõ thủ tục giải quyết KN lần đầu với lần hai, giữa KN đòi hủy bỏ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính với thủ tục giải quyết KN đòi bồi thường thiệt hại; trình tự, thủ tục giải quyết KN đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức còn có sự mâu thuẫn về hiệu lực của quyết định giải quyết KN quyết định kỷ luật cán bộ công chức (là 30 ngày) với quyền khởi kiện vụ án hành chính và thi hành quyết định giải quyết KN đối với quyết định kỷ luật cán bộ công chức; xử lý hành vi vi phạm của người giải quyết KN còn mang tính chất chung chung gây khó khăn khi áp dụng trên thực tiễn...

Với Luật TC, nhiều đại biểu cho rằng, Luật TC 2011 đã bổ sung nhiều quy định mới về quyền và nghĩa vụ của người TC. Tuy nhiên, trên thực tế, có một số trường hợp người TC phải gửi đơn nặc danh vì sợ người bị TC trù dập, hãm hại, do vậy cần có quy định khác đối với một số trường hợp cụ thể về ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn TC; việc áp dụng xác định thẩm quyền giải quyết TC theo quy định còn chưa thống nhất; cần phải nghiên cứu phân loại cụ thể để có quy định về thời hiệu TC hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hành chính để phù hợp với pháp luật hình sự và pháp luật xử lý vi phạm hành chính...

Quyết liệt thực hiện 6 nhiệm vụ

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành công tác giải quyết KN, TC. Phần lớn các vụ việc KN, TC mới phát sinh được tập trung giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở. Giải quyết KN,TC của các cấp, các ngành bảo đảm trình tự, thủ tục, thời hạn, quy định; chất lượng giải quyết đơn thư được nâng lên; coi trọng đối thoại trực tiếp với công dân để giải quyết vụ việc một cách dân chủ, công khai, hiệu quả…

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đầy đủ đến công giải quyết KN,TC; chất lượng giải quyết KN, TC tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao; thực hiện các nội dung quyết định, kết luận sau thanh tra còn chưa quyết liệt; thu hồi về tài sản, về đất còn chậm, một số đối tượng chưa nghiêm túc thực hiện, một số nội dung kết luận, quyết định không có tính khả thi...

Để khắc phục những hạn chế trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các đơn vị phải nghiêm túc nhìn nhận và sớm có giải pháp giải quyết triệt để. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39 của Quốc hội; Chỉ thị số 14 đặc biệt là Kết luận của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/10 về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, nhất là tập trung giải quyết những vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng.

Tiếp tục rà soát các vụ việc KN, TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài và các đối tượng xấu lợi dụng KN, TC để móc nối, kích động, lôi kéo người dân khiếu kiện đông người, gây rối trật tự công cộng. Từ đó đề ra các biện pháp thích hợp để giải quyết dứt điểm các vụ việc, những vụ việc đã có kết luận cuối cùng phải nghiêm túc chỉ đạo thực hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng KN, TC làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Các cấp, ngành cần nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư KN, TC, đặc biệt ở cấp huyện trong quá trình giải quyết vụ việc cần tranh thủ ý kiến chuyên môn của các sở, ngành liên quan để giải quyết dứt điểm vụ việc; nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết KN, TC theo thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân tại cơ sở để giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KN, TC trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung ở xã, phường, thị trấn.

Thủ trưởng các đơn vị tăng cường và nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh, nhất là vực quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, môi trường, khai thác tài nguyên, thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Hải Hà