Văn bản yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác, giảng dạy, dự họp, hội nghị. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền được giao.

Bac Ninh: Tang cuong ky luat, ky cuong cac hoat dong nganh Giao duc - Anh 1

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công việc được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được giao; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, văn hóa giao tiếp của người cán bộ công chức, viên chức; không sử dụng thời gian hành chính để làm việc riêng; tuyệt đối không chơi trò chơi điện tử tại cơ quan, đơn vị; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không tham gia, không tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.

Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiên hà, trục lợi cá nhân khi xừ lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tô chức và doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét, xứ lý kỷ luật theo đúng quy định cùa pháp luật.