Thanh tra một số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Thanh tra tỉnh phát hiện 3 DN có các sai phạm trong việc chấp hành các nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Trong 3 năm liên tiếp (2012, 2013, 2014) Công ty Cổ phần Tập đoàn HANAKA đã hạch toán chưa đúng, chưa đầy đủ một số sắc thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân), dẫn đến tổng số tiền phải truy thu lên tới hơn 430 triệu đồng.

Không chỉ gian lận thuế, Công ty Cổ phần Tập đoàn HANAKA còn chưa thực hiện đầy đủ việc đăng ký tham gia đóng bảo hiểm y tế (BHYT), BH xã hội (XH) cho tất cả người lao động. Việc trích đóng và nộp tiền BHXH, BHYT chưa đảm bảo đúng thời gian. Trong các năm, công ty đều có dư nợ tiền BHYT, BHXH phải chuyển năm sau và chậm nộp ở 1 số tháng trong năm.

Công ty Xây dựng Việt Đức hạch toán một số khoản chi phí của 1 số công trình chưa hợp lý, làm tăng chi phí và giảm thu nhập chịu thuế, tổng số tiền thuế thu nhập DN phải truy thu là gần 92 triệu đồng.

Công ty TNHH Hùng Vương hạch toán không đầy đủ phần kinh doanh phụ tùng thay thế xe máy, tổng số doanh thu là 328 triệu đồng, tổng số tiền phải truy thu là 35 triệu đồng.

TTH