Báo Thanh tra nhận được đơn của bà Phan Thị Nhẽ, ông Nguyễn Thế Du trú tại khu phố 1, phố Cẩm Giang, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn phản ánh gia đình có 2 thửa đất có nguồn gốc của cha ông để lại đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế nhưng, khi bị thu hồi để giao cho Xí nghiệp Nông - Lâm sản Đồng Nguyên thuê để xây dựng Trung tâm Dịch vụ thương mại Đồng Sen, xã Đồng Nguyên (nay là phường Đồng Nguyên) theo Quyết định số 103 của UBND tỉnh, gia đình không nhận được quyết định và không có bất kỳ thông báo nào của cơ quan có thẩm quyền…

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản cho biết, sau khi nhận được đơn của bà Nhẽ, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn đã giao Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã chủ trì, phối hợp với UBND phường Đồng Nguyên xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo đó, ngày 17/5/2016, Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Từ Sơn đã làm việc với bà Phan Thị Nhẽ và ông Nguyễn Thế Du. Hộ ông Du, bà Nhẽ có nguyện vọng được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá tại thời điểm thu hồi năm 2005 và hưởng đất dân cư dịch vụ theo Nghị định 84/NĐ-CP ngày 25/5/2004 của Chính phủ. Việc bà Nhẽ, ông Du phản ánh gia đình chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi làm đường 295b là đúng.

Trên cơ sở kết quả buổi làm việc và thực tế, Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Từ Sơn đã có văn bản trả lời đơn của công dân. Đồng thời, để bảo đảm quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Từ Sơn đã đề nghị Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Từ Sơn lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt cho hộ ông Du theo nguyện vọng của gia đình và hướng dẫn của Sở Tài nguyên Môi trường tại Văn bản số 633/CV- TNMT ngày 3/5/2016.

B.B.Đ