Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24-02-2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo rà soát các công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước năm 2011, không khởi công những công trình, dự án mới nhưng kém hiệu quả hoặc hoặc chậm phát huy tác dụng.

Ngày 18-3-2011 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 311/QĐ-UB tạm dừng thi công các dự án đầu tư năm 2011 chưa thực sự cần thiết, gồm: Dự án Trường THPT Thuận Thành 2 (hạng mục: Bổ sung nhà lớp học bộ môn); Dự án Trường THPT Quế Võ 2 (hạng mục: Bổ sung nhà lớp học bộ môn); Dự án xây dựng cảnh quan nút giao khác mức QL18 và QL 1 thành phố Bắc Ninh; Dự án Khu tổ hợp công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Ninh. Số vốn gần 30 tỷ đồng đã bố trí cho các dự án trên được điều chuyển cho các dự án khác thuộc phạm vi ngành, đơn vị quản lý và các công trình dự án quan trọng, cấp bách cần hoàn thành trong năm 2011.