VOV.VN -Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh cần tổ chức rà soát, điều chỉnh kế hoạch lấy nước gieo cấy lúa Đông Xuân.

Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh kế hoạch lấy nước gieo cấy lúa Đông Xuân 2013-2014.

Theo đó, để kế hoạch lấy nước có thể kết thúc đồng thời giữa các địa phương, tạo điều kiện rút ngắn thời gian xả nước của các hồ chứa thủy điện, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh tổ chức rà soát, điều chỉnh kế hoạch lấy nước, quan tâm một số nội dung cụ thể sau:

1. Cải thiện khả năng dẫn nước của kênh dẫn Long Tửu, bổ sung phương tiện lấy nước, tập trung giải quyết nhanh nước đổ ải cho các khu vực phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện;

2. Các khu vực có thể chủ động được nguồn nước, ít phụ thuộc vào lượng xả của các hồ chứa thủy điện, cần chuẩn bị phương án, phương tiện bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy;

3. Dự kiến sớm thời điểm hoàn thành kế hoạch lấy nước, cung cấp thông tin về Tổng cục Thủy lợi để phối hợp điều chỉnh kế hoạch xả nước của các hồ chứa thủy điện.

Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh thực hiện khẩn trương các nội dung vừa nêu./.

Minh Long/VOV-Trung tâm Tin