Một việc hết sức kỳ lạ đang xảy ra tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu khiến dư luận địa phương này phải ngỡ ngàng. Đó là việc UBND huyện Phước Long lấy nguồn ngân sách ra bảo lãnh cho hàng loạt nhà thầu vay vốn ngân hàng tại huyện này.

Mới đây, HĐND huyện Phước Long đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ – HĐND về việc chủ trương cho UBND huyện này đứng ra bảo lãnh cho 12 nhà thầu vay vốn tại Ngân hàng NNPTNT Chi nhánh huyện Phước Long.

Nghị quyết nêu rõ: “HĐND huyện thống nhất chủ trương cho UBND huyện bảo lãnh bằng ngân sách Nhà nước huyện tài khóa 2013 – 2014 cho 12 nhà thầu vay vốn Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT huyện Phước Long thực hiện các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới”.

Một phần bản nghị quyết lạ đời.

Ngoài ra, Nghị quyết này còn khẳng định: “Khi nợ đến hạn mà các nhà thầu không trả dứt nợ (gốc và lãi) cho Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT huyện Phước Long theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng thì chấp thuận cho UBND huyện sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách năm 2014 để trả nợ thay”.

Nói về việc làm trái khoáy này, một số cán bộ hưu trí tại huyện Phước Long cho rằng, mặc dù không có thẩm quyền theo quy định, nhưng có lẽ do muốn lấy thành tích trong việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương nên ngành chức năng huyện này mới làm thế.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay một số nhà thầu gặp khó khăn nên không trả được nợ dù đã đến hạn, khi bị ngân hàng đòi tiền họ đưa bản Nghị quyết này ra nhưng ngân hàng không chấp nhận.