Thông tin từ Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bạc Liêu cho biết, sẽ tiến hành siết chặt công tác xây dựng...

Bac Lieu: Rut gan 800 danh hieu gia dinh van hoa - Anh 1

Họp báo cáo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bạc Liêu 2016

Thông tin từ Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bạc Liêu cho biết, sẽ tiến hành siết chặt công tác xây dựng, công nhận gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh theo phương châm: chú trọng nâng cao chất lượng, đi đôi với việc tăng về số lượng, không chạy theo hình thức, số lượng.

Theo đó, tính đến hết tháng 10/2016 tỉnh Bạc Liêu đã quyết định rút danh hiệu đạt chuẩn văn hóa đối với gần 800 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Đây là những hộ đã vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn gia đình văn hóa, như: cờ bạc, số đề, trộm cắp, bạo lực gia đình, gây mất an ninh trật tự xã hội địa phương và vi phạm các tệ nạn xã hội khác, đã được chính quyền địa phương nhắc nhở, giáo dục nhiều lần nhưng không khắc phục, sửa chữa, gây bức xúc trong cộng đồng xã hội.

Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bạc Liêu cho biết, để xây dựng gia đình văn hóa bền vững, thời gian tới, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ban ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò quan trọng của xây dựng gia đình văn hóa.

Hết tháng 10/2016, số lượng gia đình văn hóa trên toàn tỉnh Bạc Liêu là 193.121/196.400 hộ đạt 98,3%; 516/518 ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa đạt 99,6%; trên 99% quy ước khu dân cư được UBND các huyện,thị xã, thành phố phê duyệt và triển khai; 100% khu dân cư tiên tiến.