(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, toàn tỉnh hiện có gần 3.590 trang trại góp phần tạo thu nhập và giải quyết việc làm cho 13.500 lao động.

Mô hình sản xuất trang trại đã tạo việc làm thường xuyên và ổn định cho nhiều người

Trong số 3.590 trang trại, có hơn 410 trang trại nông nghiệp, 19 trang trại chăn nuôi, gần 2.960 trang trại nuôi thủy sản và 200 trang trại kinh doanh tổng hợp.

Giá trị thu được từ các trang trại bình quân khoảng 800 triệu đồng/năm, đặc biệt có trang trại thu từ 2-3 tỷ đồng/năm (trang trại nuôi cá sấu).

Trang trại ở tỉnh Bạc Liêu phát triển khá nhanh và đa dạng cả về quy mô sử dụng đất đai, lao động, tiền vốn và nội dung, cơ cấu sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế trang trại đã góp phần phát huy nội lực, khơi dậy được tiềm năng đất đai, lao động, vốn trong dân cư cho đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và góp phần xây dựng mô hình nông thôn mới.

Ngọc Nhi