Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 40.000 thẻ BHYT miễn phí được cấp cho những hộ nghèo, hộ đồng bào Khmer ở 8 xã bãi ngang, 8 xã đặc biệt khó khăn và 14 xã vùng kinh tế khó khăn được đặc biệt quan tâm...

Bac Lieu cap hon 40.000 the BHYT cho ho ngheo - Anh 1

Chăm sóc sức khỏe cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc Khmer các xã đặc biệt khó khăn ở tỉnh Bạc Liêu được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm, từng bước nâng cao mức sống cho người dân

Nhiều năm qua, các chính sách, chương trình, dự án đầu tư vùng đồng bào dân tộc và sự quyết tâm của các cấp, các ngành ở tỉnh Bạc Liêu đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt vùng có đông đồng bào dân tộc, đồng thời đáp ứng yêu cầu bức xúc về đời sống vật chất và tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Đời sống của đồng bào dân tộc Khmer được quan tâm chăm lo, góp phần xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao mức sống cho người dân trong khu vực. Qua đó tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao mức sống của đồng bào DTTS nghèo.

Bà Trần Thị Xuyến - Phó Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Cùng với hỗ trợ đất ở, sản xuất, đồng bào dân tộc Khmer còn được quan tâm chăm sóc sức khỏe để đảm bảo sản xuất.

Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 40.000 thẻ BHYT miễn phí được cấp cho những hộ nghèo, hộ đồng bào Khmer ở 8 xã bãi ngang, 8 xã đặc biệt khó khăn và 14 xã vùng kinh tế khó khăn được đặc biệt quan tâm để bà con yên tâm sản xuất; với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng (theo Quyết định 139/2002/QĐ-TTg).

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh còn vận động mạnh thường quân, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt đồng bào dân tộc. Ngoài ra, còn thực hiện hỗ trợ nước sạch, điện thắp sáng, dầu hỏa… cho đồng bào Khmer nghèo”.